ההבדל בין פציפיסט לבין בת היענה הוא שבת היענה מרמה רק את עצמה.

- יהודה ארנטרוי

7.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©