האדם, יצור כביר!
יש שהוא מגיע לגבהים עד אין קץ, ויש שהוא מדרדר לבורות שקרקעיתם מחוררת. כוחות נפלאים ומנוגדים.
מה רב הפלא שע"פ רוב מי שמגלה (שלא לומר מפעיל) את אותם כוחות עצומים לטוב ולרע זו סביבתו החברתית של האדם!
נמצינו למדים, עד כמה חשוב שתהא החברה שנמצא בה האדם טובה בונה ותומכת!

- יהודה ארנטרוי

7.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©