חשוב בשביל עצמך, והנח גם לאחרים את הזכות לעשות כן

- וולטר

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©