בהגיעי לגיל שש היגרו הורי לקנדה, בשנת 1876, ואני החלטתי להצטרף אליהם.

- סטיבן ליקוק
{ מתוך הספר "כתבי סטיבן ליקוק" }

7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©