היקום גדול מדי בשביל להכיל חיים רק על כדור-הארץ.

- קרן סגן
{ מתוך הספר "מגע" }

7.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©