אם סופרים היו כותבים עם אותה רשלנות שבה אנשים מדברים, אז דגכחשדג שדגכלךח[גכ]] וטררקדגשדג.

- למוני סניקט
{ מתוך הספר "חזרת: אמיתות מרות אך בלתי-נמנעות" }

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©