תשוקתם של בני אדם למשחק ולשעשוע ודאי לא היתה חזקה כל כך לולא מצאו בהם עונג טבעי, אך להיטות רבה מדי אחריהם נוטלת מן הנפש את משקלה ואת כוחה.

- סנקה

7.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©