בלונדי כמו שיבולת, יפה כמו השקיעה.

- מיכל שלו
{ מתוך הספר "שבועת רחל" }

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©