ספורט הוא חלק מן המורשת של כל איש ואישה, ודבר אינו יכול לפצות על היעדר הספורט.

- פייר דה קוברטן

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©