שוחוב היה נרדם, מרוצה לגמרי. הרבה הצלחות היו לו היום: לצינוק לא השליכו, לסוצגורוצוק שלחו בריגדה אחרת, בצהריים זכה במנת-גריסים נוספת, הבריגדיר סגר יפה עם הממונים את אחוז-הביצוע, את הקיר בנה שוחוב בעליזות, המסורית לא נתפסה בחיפוש, עבד קצת בערב למען צזר, וקנה טבק ולא חלה, החזיק מעמד. חלף יום שלא הקדיר אותו דבר. כמעט יום מאושר.

- אלכסנדר סולז'ניצין
{ מתוך הספר "יום אחד בחיי איוואן דניסוביץ'" }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©