אישה חייבת להתבגר בעצמה, למצוא לבד את המרכז האמיתי שלה.

- אן מורוא לינדברג
{ מתוך הספר "מתנת הים" }

8.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©