כשרוויים בידע חדש, הלך-הרוח משתנה. כשהלך-הרוח משתנה, הלב משתנה. לכן הדימויים והשפה הבוקעים ועולים מן הגרעין חשובים כל כך. יחדיו יש להם הכוח להפוך דבר אחד לשני.

- קלאריסה פינקולה אסטס
{ מתוך הספר "רצות עם זאבים" }

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©