לעיתים, לא ניתן להבחין בין שונאים לאוהבים, מעשיהם דומים, גם אם כוונתם שונה בתכלית.

- יוכי ברנדס
{ מתוך הספר "מלכים ג'" }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©