בין אידיאליסטים ואנשי חזון - אין מחסור בכוונות טובות, אבל לעיתים קרובות יש במשמעת.

- סקוט בלסקי

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©