הלכתי לאורכם של מסדרונות ויציעים עקלקלים שאיכלסו מאות ואלפי כרכים. היה נדמה לי שהם יודעים עליי יותר ממה שאני יודע עליהם.

- קרלוס רואיס סאפון
{ מתוך הספר "צלה של הרוח" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©