למרות חיצוניותה הצנועה, מדמואזל היא מכונית מצויינת. חזקה, יציבה, בטוחה. אנו נוסעים בה זה שנתיים וטרם התקלקלה. שום תיקון, שום שיבוש קל שבקליל, שום גרז', רק פה ושם לעיתים קרובות.

- אפרים קישון
{ מתוך הספר "באחד האמשים" }

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©