מהו סימן החיים, גבירתי ואדוני? האם היותו של אדם אוכל, שותה, מתנועע? לא ולא! כמה מהלכים ביננו עלי האדמות - ישנים בלילות וקמים בבקרים - והם מתים ואין הם יודעים שמתו. אנוכי, לפחות, ידעתי. החיים, גבירתי ואדוני, הלא היא השתתפות במעשי העולם הזה, מתוך אהבה, או מתוך שנאה, מתוך רצון שבלב - ואם אין, הרי זה מוות. האמת אני אומר?

- לאה גולדברג
{ מתוך המחזה "בעלת הארמון", מפי הדמות 'זאברודסקי' }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©