בכמה מקומות נעצר מיכאל כדי להראות לי את התבניות הגיאולוגיות ולקרוא בשמן. האם יודעת אני כי הים הקדמון כיסה את ההרים האלה לפני מאות אלפי שנים?

"בסוף כל הזמנים שוב יכסה ים את ירושלים," אמרתי אני בתוקף.

- עמוס עוז
{ מתוך הספר "מיכאל שלי", מפי הדמות 'חנה גרינבאום' }

6.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©