אצל כל מפקד צריכה להישאל השאלה כיצד מניע הוא את פקודיו. מה גורם לחייל או לחיילת להירתם לטובת הנחיות המפקד או לאופי ההכשרה ולבצע את משימותיו בצורה האידיאלית. ברור וידוע שלכל מפקד יש את הכלי הבסיסי מעצם היותו סמכות פיקודית והוא המחויבות לחוקי לנהלי המערכת והתגמול המשמעתי בעבורם. עם זאת אילו אינם מספיקים להניע חייל שהרי אפוא מוצבים תחתינו בני אדם עם רצונות ואישיות שמשפיע על מוכוונותם ורמת המוטיבציה שלהם כלפי אותם משימות. על כן בעיסוק הפיקודי הנעה מכורח האישיות הינה כלי משמעותי והכרחי שחייב המפקד להשתמש בו.

- אור ברוך

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©