כל התקדמות נולדה כתוצאה מאנשים שנקטו עמדות לא-פופולריות.

- עדלי סטיבנסון

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©