אם תפקידה של אשה הוא לתת, עליה גם לקבל.

- אן מורוא לינדברג
{ מתוך הספר "מתנה מהים" }

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©