קל לחיות בעולם, אם תנהג כמצוותו, קל לחיות בבדידות על פי מצוות לבך, אך גדול הוא האדם הנשמע למצוות לבו בתוך ההמון.

- ראלף וולדו אמרסון

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©