אנשים מוזרים מאוד יכולים להגיע למשרות רגישות ולהשפיע בצורה עצומה על ההיסטוריה.

- דן קווייל

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©