למד מן המדע שעליך להטיל ספק במומחים. למעשה, אוכל להגדיר מדע בדרך אחרת: מדע היא אמונה בבורותם של מומחים.

- ריצ'ארד פיינמן
{ מתוך הספר "החדווה שבגילוי דברים" }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©