ורדים ונופים, הסביר להם, יש בהם מגרעת חמורה: ההנאה מהם היא חינם. אהבת הטבע אינה מספקת עבודה למפעלים. הוחלט לבטל את אהבת הטבע, אך לא לפגוע בנטייה לצרוך אמצעי תחבורה.

- אלדוס האקסלי
{ מתוך הספר "עולם חדש מופלא" }

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©