פתאום קם אדם בבוקר,
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום.

- אמיר גלבוע
{ מתוך השיר "שיר בבוקר בבוקר", קובץ השירים "שירים בבוקר בבוקר" (1953) }

7.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©