האהבה הגדולה שאנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עיננו מלראות את כל מומיה, אך גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה היא מכל מום. כולך יפה רעייתי ומום אין בך!

- הרב קוק
{ מתוך הספר "אורות", חלק "אורות ישראל" (פרק ד', פסקה ג') }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©