אם לדעתכם לא אכפת לאיש אם אתם חיים או מתים, נסו להחסיר שני תשלומים שהתחייבתם לשלם.

- וודי אלן

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©