יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים.

- תלמוד בבלי, סדר נזיקין, מסכת עבודה זרה
{ רבי, דף י', ע"א }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©