אם מחפש אתה הוכחה שכלתנית ניצחת לקיומו של ה', הריני לאכזבך. ה' ברא אדם עם בחירה חופשית. אילו ברא עולם שהאמת בו נראית לעין, לא הייתה לאדם בחירה אלא בטוב.

- אורנה בורדמן
{ מתוך הספר "בודדה במערכה" }

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©