הו מי יתנני משמיים זו המתת,
לראותני את עצמי בעיניו של הזולת.

- רוברט ברנס

7.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©