הכסילים מדברים, מוגי הלב שותקים והחכמים מקשיבים.

- קרלוס רואיס ספון
{ מתוך הספר: "צלה של הרוח" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©