אהבה כמו גשם, יכולה להשרות ברכתה מלמעלה, להמטיר על זוגות שמחת רוויה. אבל לפעמים, בלהט זעמם של החיים, מתייבשת האהבה על פני הקרקע ונאלצת להשרות ברכתה מלמטה, לטפל בשורשיה ולשמור על חיותה.

- מיץ' אלבום
{ מתוך הספר "חמשת האנשים שתפגוש בגן עדן" }

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©