בשום מקום בעולם אין רק עצי תפוח. יש רתמה קוצנית וחמציצים, דרדרים ועלי-יריקה. יש בכל מקום רוח קרה בצמר ואבנים חדות מתחת לפרסות.

- לאוני סוואן
{ מתוך הספר "גלנקיל - מותחן כבשים" }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©