כשם שיש מחלת נפש הנקראת שיגעון גדלות, יש מחלת נפש (אם זה אצל אדם ואם זה אצל עם) הנקראת שיגעון קטנות. דון קישוט אינו רק זה שהולך על יותר, אלא גם זה שהולך על פחות. משוגע הוא אינו רק זה המכריז על עצמו "אני נפוליאון!" אלא גם זה המכריז על עצמו: "אני נמושה".

- גאולה כהן
{ מתוך הספר "אין לי כח להיות עייפה" }

7.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©