מילותיי הן תחושותיי. כתיבתי היא התרפיה שלי, בכל עת. לבי, מורה דרכי. הזמן, הוא השביל היחיד שאני מכיר, ובו אני שם את מבטחי.

- עומר א

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©