טינה היא כמו רעל. היא אוכלת אותך מבפנים. אנו חושבים ששנאה היא נשק לתקוף בו את מי שפגע בנו, אבל זוהי חרב פיפיות. ואת הנזק שאנו גורמים - לעצמנו אנו גורמים.

- מיץ' אלבום
{ מתוך הספר "חמשת האנשים מגן עדן" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©