הקנאה, התאווה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם.

- משנה, סדר נזיקין, מסכת אבות
{ פרק ד', משנה כ"ח }

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©