באזני כסיל אל תדבר – כי יבוז לשכל מיליך.

- ספר משלי
{ פרק כ"ג, פסוק ט' }

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©