כסף זה לא הכל בחיים - אך הוא עושה את האומללות לנעימה יותר.

- בלה אלמוג

7.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©