אל תלך לפניי, כי אולי לא אצעד אחריך. אל תלך מאחוריי, כי אולי לא אדע להוביל. לך פשוט לצידי, והיה ידידי.

- אלבר קאמי

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©