קיימים רק שני עולמות: האחד קיים מבלי שמדברים עליו, וזהו העולם האמיתי. השני הוא עולם האומנות, ועליו חייבים לדבר כי אחרת אין לו קיום.

- אוסקר ווילד

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©