הרווחים שבין אצבעותייך נוצרו כדי לאפשר למישהו אחר למלא אותם.

- לא ידוע

9.1
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©