אל לנו להתעייף מלומר זאת: מה שאנחנו צריכים זו האמת, והאמת בלבד.

- אלבר קאמי
{ מתוך המאמר "על המפלגה הסוציאליסטית" (10 בנובמבר, 1944), מקבץ "בין גיהנום להיגיון" }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©