בני תרבות פועלים על פי הצדק, גם בינם לבין עצמם, גם בינם לבין זולתם ואפילו בינם לבין אויביהם.

- אסא כשר

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©