הסלחנות כלפי שחיתות ומושחתים מאיימת לא רק על ערכים ערטילאיים כמו שלטון החוק ותקינות המינהל, אלא על חייהם וחיי יקיריהם.

- משה נגבי

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©