אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות.

- תלמוד בבלי, סדר נשים, מסכת סוטה
{ דף ג', ע"א }

9.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©