אוי לו לאדם שאינו מכיר ליקויי נפשו, שהרי אינו יודע מה עליו לתקן; אבל אוי ואבוי לאדם שאינו מכיר מעלותיו, כי אז אפילו את כלי עבודתו אינו מכיר.

- רבי ירוחם ממיר

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©