שליטי מדינות הם היחידים שעומדת להם הזכות לשקר.

- אפלטון

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©