שום אדם אל יחרוץ משפט על שלא שאל את עצמו בכנות גמורה, אם לא היה נוהג ממש כך במצב דומה.

- ויקטור פרנקל
{ מתוך הספר "האדם מחפש משמעות" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©